Модул "Специфики на колективното трудово договаряне" - Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети - функция "Образование" - 02-15 ноември 2020

Category: Курсове
Summary: 

Курсът разглежда механизмите
за предоставяне на средства от централния бюджет към местните бюджети за
делегирани държавни дейности; стандарти
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С
участието си в курса, обучаемите:

-         
ще придобият
знания и умения с работа с общинските бюджети;

-         
ще бъдат
подготвени за преговори;


Start Date:  Monday, 02 Ноември 2020
Topics: 10

Курсове