Модул "Специфики на колективното трудово договаряне - Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети, функция: Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

Category: Курсове
Summary: 
Start Date:  Wednesday, 14 Октомври 2020
Topics: 9

Курсове