Модул "Специфики на колективното трудово договаряне" - Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети - функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 28 септемри - 11 октомври 2020

Category: Курсове
Summary: 

Курсът разглежда механизмите
за предоставяне на средства от централния бюджет към местните бюджети за
делегирани държавни дейности; стандарти
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С
участието си в курса, обучаемите:

  • ще придобият
    знания и умения с работа с общинските бюджети;
  • ще бъдат
    подготвени за преговори;

Start Date:  Monday, 28 Септември 2020
Topics: 9

Курсове