Анализ на резултатите от инициативата на ЕК „Справедливи МРЗ”

На 25 ноември Европейският парламент (ЕП) гласува с голямо мнозинство да се започнат преговори с Европейския съвет по проекта за Директива за справедливи и адекватни минимални работни заплати въз основа на доклада, който бе приет на 11 ноември от Комисията по заетостта и социалните въпроси. Самият факт, че проектът е приет от изключително широк политически спектър, е ясна оценка за важността и целесъобразността на директивата. Справката показва, че 17-те представители на България в Европарламента са участвали в гласуването, като 16 от тях са подкрепили проекта и само един се е въздържал.

Свали като ПДФ