Многонационалните компании в България 2014-2021-между стабилизацията и последиците от пандемията: тенденции в развитието на условията на труд и индустриалните отношения

Многонационалните компании и развитието на индустриалните отношения в тях повече от петнадесет години са част от изследователския интерес на Института за социални и синдикални изследвания. През 1998 г. ИССИ проведе първото си изследване в 8 поделения на мултинационални компании на територията на България, през 2003 г. със същата методика бяха изследвани вече 18 поделения на МНК, а през 2008 г. - 23 поделения на МНК. Предпоследното изследване, проведено в периода октомври 2013 – март 2014 година, повтаря предишните три, но обхватът е разширен до 27 поделения. Настоящото изследване е проведено в рамките на проекта „ Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово равнище”, по ОПРЧР. То обхваща 32 поделения на МНК в България.

Свали като PDF