Годишен доклад на КНСБ за резултатите от колективното договаряне на работните заплати през 2020 г. и началото на 2021 г.

Шестият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати обхваща действията на Конфедерацията за периода 2020 г. и началото на 2021 г., като отразява координираните усилия на синдикалните структури за изпълнение на зададените приоритети от колективните органи на КНСБ, отразени в Петия годишен доклад, изготвен и приет през м.юли 2020 г.
Настоящият доклад е изготвен в ситуация на продължаваща пандемия Covid-19 и предприети мерки за преодоляването на последствията. В тази обстановка КНСБ продължи реализацията на кампанията си за увеличаване на доходите и ръст при договарянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, въпреки че действията ни бяха подложени на сериозно изпитание.

Свали като PDF