Финансова компетентност на българските работници

  • Модул 1: Какво е добре да знаем за кредитите
  • Модул 2: Митовете при теглене на кредит
  • Модул 3: Правата ми при теглене на потребителски кредит
  • Модул 4: Съвети при теглене на бързи кредити
  • МОДУЛ 5: Какво не може да ни вземе съдия изпълнителят
  • модул 6: Управление на личните финанси
  • Модул 7: Търговскоправна рамка

Свали (*.pdf)