Развитието на Европейския социален диалог и прилагането на европейските споразумения и други документи на европейския социален диалог в България

От началото на европейската интеграция, европейските социални партньори заемат важна роля в областта на социалната политика. Европейската комисия се консултира с тях преди да направи законодателни предложения по социални въпроси. В резултат, европейските социални партньори в редица случаи влияят на формирането на европейското законодателството в областта на социалната политика и са допринесли значително за определянето на европейските социални стандарти. Вече съществуват добре развити тристранни и двустранни структури, чиято работа дава осезаеми резултати, в това число и редица споразумения, прилагани чрез законодателството на ЕС.

Свали (*.pdf)