Недопускане на дискриминация, вкл. предприемане на мерки за отстраняване на последиците от дискриминация, чрез колективно трудово договаряне. Методическо ръководство за включване на клаузи, които гарантират анти-диксриминация и превенция на стреса и насил

Съдържание:

1. Дискриминация и тормоз на работното място

  • Определение
  • Видове тормоз на работното място
  • Примери
  • Жертва ли си на тормоз на работното място
  • Какво да правиш, ако си жертва на тормоз

2. В състояние ли е работодателят да предотврати всички форми на дискриминация на работното място
3. Предотвратяване на дискриминацията на работното място
4. Ръководство за включване на клаузи, които гарантират анти-диксриминация и превенция на стреса и насилието на работното място в текстовете на КТД

Свали целия Анализ (*.pdf)