Анализ на Конвенция №190/2019г. за премахване на насилието и тормоза в областта на труда

1.Уводни бележки. Общи въпроси.

Конвенция №190/2019г. за премахване на насилието и тормоза в областта на труда (заедно с Препоръка №206 относно насилието и тормоза) е приета от юбилейната 108 сесия на МОТ през м.юни 2019г., когато бе отбелязана 100 годишнината от учредяването на Международната организация на труда. Конвенцията и Препоръката имат за цел да установят приобщаващ, интегриран вкл. и към аспектите на пола, подход за предотвратяване и премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.

Свали целия Анализ (*.pdf)