Наръчник колективно трудово договаряне

Увод

Глава първа Изисквания на Кодекса на труда свързани с колективното трудоводоговаряне, като процес и процедура.

Глава втора Колективен трудов договор –раздели, законови възможности, допустимо договаряне на клаузи, примерни текстове.

Глава трета Подготовка за преговори. Провеждане на преговори. Спорове

Свали целия Наръчник (*.pdf)