Анализ на Конвенция №154/1981г. за насърчаване на колективното договаряне

Уводни бележки

КНСБ отдавна настоява за ратификацията на Конвенция №154/1981г. на МОТ. В основата на предложението стои необходимостта за по-нататъшното развитие на социалния диалог, респ. колективното трудово договаряне в България предвид:

  • исторически оформилия се процес на Колективното трудово договаряне, чието ново начало в България бе положено през 1992г. (ДВ, бр. 100 от 1992г.);
  • реалните резултати от процесите на колективно догваряне и ефекта на сключенте колективни договори в България през годините в периода от 1992г. вкл. до момента;
  • акцентът който се поставя в международен мащаб на бъдещето развитие на социалния диалог и колективното трудово договаряне (докладът на МОТ – Бъдещето на труда и Декларацията на МОТ от 2019г. и други международни документи)

Свали целия Анализ (*.zip)